Trening privatnog pilota aviona PPL(A)

 

PPL(A) – Cilj obuke

 

Cilj PPL(A) kursa je da obuči pilota da deluje kao vođa vazduhoplova u VFR uslovima sa

 

  • pravilnim korišćenjem elemenata organizacije letenja,
  • pravilnim korišćenjem vazduhoplova, motora, sistema i opreme u redovnim i vanrednim situacijama,
  • samostalnost, svestranost i potpunost u pripremi leta, razvijanje letačke kulture, discipline letenja i sve druge pozitivne osobine vezane za osnovno i navigacijsko letenje u uslovima vidljivosti.

Program teorijske obuke sadrži sledeći raspored:

BrojPredmetUkupno
1. Vazduhoplovni propisi12
2. Opšte poznavanje vazduhoplova12
3. Performanse i planiranje leta12
4. Ljudske mogućnosti i ograničenja8
5. Meteorologija15
6. Navigacija22
7. Operativne procedure6
8. Teorija letenja8
9. Komunikacije5
Ukupno100

Teoretska nastava se završava testovima teoretske obuke. Studenti na svim testovima teoretske obuke moraju tačno da reše minimum 75% pitanja da bi pristupili praktičnoj nastavi.

PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE ZA DOZVOLU PRIVATNOG PILOTA AVIONA PPL(A)

Praktična nastava je podeljena u 3. dela

FazaVežbeNaletZavršava sa
Deo.1 - Osnovna obuka Od V-1 do V-1312Progres test 1
Deo.2 - Napredna obuka Od V-14 do V-18a18Progres test 2
Deo.3 - Navigaciona obuka Od V-18b do V-1915Progres test 3

Obuku u vazduhu mogu otpočeti studenti piloti koji su uspešno savladali program primenjene teorije i položili ispit.

U sledećim tabelama je dat pregled programa praktične obuke:

VežbaOpis vežbeletovasa FI(A)samostalno
1 Upoznavanje sa avionom
1e Uvežbavanje vanrednih postupaka
2 Priprema za let i radnje posle leta
3 Informativni let130min
4 Efekt komandi130min
5 Voženje
5e Voženje – vanredni postupci
6 Horizontalni let21 sat
7 Penjanje21 sat
8 Spuštanje21 sat
9 Zaokreti21 sat
10a Let na maloj brzini130min
10b Prevučeni let21 sat
11 Izbegavanje uslova pada u kovit42 sata
12 Poletanje i penjanje do pozicije “niz vetar”202 sata
13e Aerodromski krug – vanredni postupci353.5 sata
14 Samostalni let223 sata
VežbaOpis vežbeletovasa FI(A)samostalno
15 Napredniji zaokreti31 sat30 min
16 Sletanje u nuždi bez snage motora101 sat30 min
17 Sletanje iz predostrožnosti230 min30 min
VežbaOpis vežbeletovasa FI(A)samostalno
18a Navigacija125 sati3 sata
18b Problemi vođenja navigacije na maloj visini i pri smanjenoj vidljivosti32 sata1 sat
18v Radio navigacija64 sata2 sata
19 Osnovi instrumentalnog letenja44 sata
20a,b Let provere62 sata

Ukupno (svi delovi):

  • 150 letova
  • 45 sati – od kojih 34.5 sata sa FI(A) i 10.5 samostalnih sati

PPL- Uslovi za početak obuke

 

  • Da kandidat ima navršenih 18 godina ili ako je maloletno lice (min 16 godina) može pristupiti obuci uz pismenu saglasnost roditelja staraoca,
  • Pre početka praktične obuke da poseduje autorizaciju-učenika DCV-a RS i važeće lekarsko uverenje najmanje klase 2 prema Part-MED