Trening privatnog pilota aviona PPL(A)

 

PPL(A) – Cilj obuke

 

Cilj PPL(A) kursa je da obuči pilota da deluje kao vođa vazduhoplova u VFR uslovima sa

 

  • pravilnim korišćenjem elemenata organizacije letenja,
  • pravilnim korišćenjem vazduhoplova, motora, sistema i opreme u redovnim i vanrednim situacijama,
  • samostalnost, svestranost i potpunost u pripremi leta, razvijanje letačke kulture, discipline letenja i sve druge pozitivne osobine vezane za osnovno i navigacijsko letenje u uslovima vidljivosti.

Program teorijske obuke sadrži sledeći raspored:

Broj Predmet Ukupno
1. Vazduhoplovni propisi 12
2. Opšte poznavanje vazduhoplova 12
3. Performanse i planiranje leta 12
4. Ljudske mogućnosti i ograničenja 8
5. Meteorologija 15
6. Navigacija 22
7. Operativne procedure 6
8. Teorija letenja 8
9. Komunikacije 5
Ukupno 100

Teoretska nastava se završava testovima teoretske obuke. Studenti na svim testovima teoretske obuke moraju tačno da reše minimum 75% pitanja da bi pristupili praktičnoj nastavi.

PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE ZA DOZVOLU PRIVATNOG PILOTA AVIONA PPL(A)

Praktična nastava je podeljena u 3. dela

Faza Vežbe Nalet Završava sa
Deo.1 - Osnovna obuka Od V-1 do V-13 12 Progres test 1
Deo.2 - Napredna obuka Od V-14 do V-18a 18 Progres test 2
Deo.3 - Navigaciona obuka Od V-18b do V-19 15 Progres test 3

Obuku u vazduhu mogu otpočeti studenti piloti koji su uspešno savladali program primenjene teorije i položili ispit.

U sledećim tabelama je dat pregled programa praktične obuke:

Vežba Opis vežbe letova sa FI(A) samostalno
1 Upoznavanje sa avionom
1e Uvežbavanje vanrednih postupaka
2 Priprema za let i radnje posle leta
3 Informativni let 1 30min
4 Efekt komandi 1 30min
5 Voženje
5e Voženje – vanredni postupci
6 Horizontalni let 2 1 sat
7 Penjanje 2 1 sat
8 Spuštanje 2 1 sat
9 Zaokreti 2 1 sat
10a Let na maloj brzini 1 30min
10b Prevučeni let 2 1 sat
11 Izbegavanje uslova pada u kovit 4 2 sata
12 Poletanje i penjanje do pozicije “niz vetar” 20 2 sata
13e Aerodromski krug – vanredni postupci 35 3.5 sata
14 Samostalni let 22 3 sata
Vežba Opis vežbe letova sa FI(A) samostalno
15 Napredniji zaokreti 3 1 sat 30 min
16 Sletanje u nuždi bez snage motora 10 1 sat 30 min
17 Sletanje iz predostrožnosti 2 30 min 30 min
Vežba Opis vežbe letova sa FI(A) samostalno
18a Navigacija 12 5 sati 3 sata
18b Problemi vođenja navigacije na maloj visini i pri smanjenoj vidljivosti 3 2 sata 1 sat
18v Radio navigacija 6 4 sata 2 sata
19 Osnovi instrumentalnog letenja 4 4 sata
20a,b Let provere 6 2 sata

Ukupno (svi delovi):

  • 150 letova
  • 45 sati – od kojih 34.5 sata sa FI(A) i 10.5 samostalnih sati

PPL- Uslovi za početak obuke

 

  • Da kandidat ima navršenih 18 godina ili ako je maloletno lice (min 16 godina) može pristupiti obuci uz pismenu saglasnost roditelja staraoca,
  • Pre početka praktične obuke da poseduje autorizaciju-učenika DCV-a RS i važeće lekarsko uverenje najmanje klase 2 prema Part-MED