Trening noćnog letenja

 

NQ – Cilj obuke

 

Cilj obuke NQ kursa je obučiti pilota do nivoa znanja neophodnog za samostalno letenje, na mestu pilota u noćnim uslovima.

Program teorijske obuke sadrži sledeći raspored:

Broj Predmet Ukupno
1. Propisi vezani za noćno letenje 1
2. Teorija noćnog letenja 1
3. Aerodrom 1
4. Vazduhoplov 1
5. Priprema za let 1
Završni ispit-test 1
Ukupno 6

Program praktične obuke sadrži sledeći raspored:


DEO 1

Vežba Opis vežbe Letova Sa FI(A) Samostalno
1 Zona 1 40 min
2 Navigacija 1 1 sat i 20 min
3 Školski krugovi 5 30 min
4 Školski krugovi – provera 5 30 min
5 Školski krugovi sa punim zaustavljanjem 5 30 min
6 Zona 1 40 min
7 Zona i školski krugovi - ispit 2 50 min
Ukupno 20 3.5 sata 1 sat i 10min

NQ – Uslovi za početak obuke

 

  •  ima najmanje PPL(A) i važeći medicinski kriterijum prema Part-MED.