Trening – Instrumentalno letenje – IR

 

IR(A) modularni kurs – Cilj obuke

 

Cilj IR(A) modularnog kursa je da obuči pilota do nivoa stručnosti neophodnog da bezbedno upravlja avionima po IFR u IMC.

Pregled vežbi praktične obuke

VežbaOpis vežbeIR/ME - letoviIR/SE letovi
V-1 Basic instrument flying1 (30min)1 (30min)
V-2 General Instrument Flying1 (45min)1 (45min)
V-3 Instrument Pattern1 (45min)1 (45min)
V-4 General Instrument Flying - Unusual Attitudes1 (45min)1 (45min)
V-5 General Instrument Flying - Unusual Attitudes1 (45min)1 (45min)
V-6 Radio navigation1 (45min)1 (45min)
V-7 General Instrument Flying - Unusual Attitudes1 (45min)1 (45min)
V-8 Turns with DG and AH out of use1 (45min)1 (45min)
V-9 Stall Flight1 (45min)1 (45min)
V-10 Repetition Ex. 6, 8 and 93 (2.5 sata)3 (2.5 sata)
V-10C Progress Test1 (1 sat)1 (1 sat)
Total13 (10 sati)13 (10 sati)
VežbaOpis vežbeIR/ME - letoviIR/SE letovi
V-11 General Instrument flying without external visual cues2 (2 sata)2 (2 sata)
V-12 General Instrument flying without external visual cues2 (2 sata)2 (2 sata)
V-13 En-route IFR procedures(ADF3 (4.5 sata)3 (4.5 sata)
V-14 En-route IFR procedures (VOR/DME)6 (9.5 sati)6 (9.5 sati)
V-15 Emergency procedures on IFR en-route2 (2 sata)2 (2 sata)
V-16 SID, STAR, Holding6 (6 sati)6 (6 sati)
V-17 Non precision App6 (6 sati)6 (5 sati)
V-18 Precision Approach – CAT 18 (8 sati)6 (6 sati)
V-19 Emergency procedures ME2 (2 sata)
V-20 Repetition Ex. 16, 17 and 181 (1.5 sat)1 (1.5 sat)
Total38 (43.5 sata)33 (38.5 sati)
V-20 C Final IR progress check1 (1.5 sat)1 (1.5 sat)

Ukupno (svi delovi):

  • IR/ME – 52 leta (55 sati) 
  • IR/SE – 47 letova (50 sati)

IR(A) modularni kurs – Uslovi za početak praktične obuke

 

  • ima važeću dozvolu pilota aviona PPL(А) izdatu u skladu sa ICAO Anenex 1 za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova i

(1) dozvolu saobraćajnog pilota (ATPL) za drugu kategoriju vazduhoplova;

(2) ili završen teorijski kurs za IFR ili ATPL

(3) ili odslušane i položene sledeće predmete za IFR ili ATPL:

(i) Vazduhoplovni propisi

(ii) Opšte poznavanje vazduhoplova – Instrumenti

(iii) Planiranje i praćenje leta

(iv) Ljudske mogućnosti

(v) Meteorologija

(vi) Radio navigacija

(vii) IFR Komunikacije

(4) pravo na noćno letenje u skladu sa FCL.810, ako se pravo IR koristi noću; ili

(5) ili dozvolu profesionalnog pilota (CPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova

(6)  ima važeće lekarsko uverenje