Trening – Jedrilice – SPL

 

SPL – Cilj obuke

 

Cilj SPL obuke je da uvežba kandidata pilota da bezbedno i uspešno samostalno upravljanje vazduhoplovnom jedrilicom do nivoa potrebnog za dobijanje dozvole, sa

  • pravilnim korišćenjem elemenata organizacije letenja,
  • pravilnim korišćenjem jedrilice, sistema i opreme u redovnim i vanrednim situacijama,
  • kao i da razvije samostalnost, svestranost i potpunost u pripremi leta, letačke kulture, discipline letenja i sve druge pozitivne osobine vezane za osnovno i navigacijsko letenje u uslovima dnevne vidljivosti.

 

Program teorijske obuke sadrži sledeći raspored:

BrojPredmetUkupno
1. Vazduhoplovni propisi6
2. Opšte poznavanje vazduhoplova8
3. Performanse i planiranje leta8
4. Ljudske mogućnosti i ograničenja8
5. Meteorologija8
6. Navigacija8
7. Operativne procedure5
8. Teorija letenja8
9. Komunikacije6
Ukupno65

U sledećim tabelama je dat pregled programa praktične obuke:

VežbaOpis vežbeletovasa FI(A)samostalno
1 Upoznavanje sa jedrilicom
2 Uvežbavanje vanrednih postupaka
3 Priprema za let
4 Informativni let11
5/6 Efekt komandi / Koordinisano valjanje11
7/8 Pravolinijski let / Zaokreti44
9aLet na maloj brzini11
9b Prevučeni let11
10 Prepoznavanje i izbegavanje uslova pada u kovit11
11a,b Metod lansiranja jedrilice: Aerozaprega(šlep), vitloU svim letovima
12 Školski krug, prilazi i sletanje3030
Progres test 111
13 Samostalni let - školski krugovi2020
VežbaOpis vežbeletovasa FI(A)samostalno
14 Napredniji zaokreti11
15a Tehnike jedrenje - termika422
16Van terensko sletanje22
VežbaOpis vežbeletovasa FI(A)samostalno
17a Maršutno letenje: Planiranje leta
17b Maršutno letenje: Navigacija u toku leta22
17c Maršutno letenje: Tehnike
Progres test 211
VežbaOpis vežbeletovasa FI(A)samostalno
15a Samostalni letovi za sticanje naleta za ispunjenje uslova za dozvolu pilota jedrilicePo potrebi*Po potrebi*

Ukupno (svi delovi):

  • 70+ letova
  • od kojih je 50 sa FI, 20+ samostalno

 

*Napomena : U zavisnosti od ukupno ostvarenog naleta planirati dodatnan broj letova da bi se ispunio minimalno predviđen nalet od 15 časova

SPL- Uslovi za početak obuke

 

  • Da kandidat ima navršenih 18 godina ili ako je maloletno lice (min 15 godina) može pristupiti obuci uz pismenu saglasnost roditelja staraoca,
  • Pre početka praktične obuke da poseduje autorizaciju-učenika DCV-a RS i važeće lekarsko uverenje najmanje klase 2 prema Part-MED