Trening – Jedrilice – SPL

 

SPL – Cilj obuke

 

Cilj SPL obuke je da uvežba kandidata pilota da bezbedno i uspešno samostalno upravljanje vazduhoplovnom jedrilicom do nivoa potrebnog za dobijanje dozvole, sa

  • pravilnim korišćenjem elemenata organizacije letenja,
  • pravilnim korišćenjem jedrilice, sistema i opreme u redovnim i vanrednim situacijama,
  • kao i da razvije samostalnost, svestranost i potpunost u pripremi leta, letačke kulture, discipline letenja i sve druge pozitivne osobine vezane za osnovno i navigacijsko letenje u uslovima dnevne vidljivosti.

 

Program teorijske obuke sadrži sledeći raspored:

Broj Predmet Ukupno
1. Vazduhoplovni propisi 6
2. Opšte poznavanje vazduhoplova 8
3. Performanse i planiranje leta 8
4. Ljudske mogućnosti i ograničenja 8
5. Meteorologija 8
6. Navigacija 8
7. Operativne procedure 5
8. Teorija letenja 8
9. Komunikacije 6
Ukupno 65

U sledećim tabelama je dat pregled programa praktične obuke:

Vežba Opis vežbe letova sa FI(A) samostalno
1 Upoznavanje sa jedrilicom
2 Uvežbavanje vanrednih postupaka
3 Priprema za let
4 Informativni let 1 1
5/6 Efekt komandi / Koordinisano valjanje 1 1
7/8 Pravolinijski let / Zaokreti 4 4
9a Let na maloj brzini 1 1
9b Prevučeni let 1 1
10 Prepoznavanje i izbegavanje uslova pada u kovit 1 1
11a,b Metod lansiranja jedrilice: Aerozaprega(šlep), vitlo U svim letovima
12 Školski krug, prilazi i sletanje 30 30
Progres test 1 1 1
13 Samostalni let - školski krugovi 20 20
Vežba Opis vežbe letova sa FI(A) samostalno
14 Napredniji zaokreti 1 1
15a Tehnike jedrenje - termika 4 2 2
16 Van terensko sletanje 2 2
Vežba Opis vežbe letova sa FI(A) samostalno
17a Maršutno letenje: Planiranje leta
17b Maršutno letenje: Navigacija u toku leta 2 2
17c Maršutno letenje: Tehnike
Progres test 2 1 1
Vežba Opis vežbe letova sa FI(A) samostalno
15a Samostalni letovi za sticanje naleta za ispunjenje uslova za dozvolu pilota jedrilice Po potrebi* Po potrebi*

Ukupno (svi delovi):

  • 70+ letova
  • od kojih je 50 sa FI, 20+ samostalno

 

*Napomena : U zavisnosti od ukupno ostvarenog naleta planirati dodatnan broj letova da bi se ispunio minimalno predviđen nalet od 15 časova

SPL- Uslovi za početak obuke

 

  • Da kandidat ima navršenih 18 godina ili ako je maloletno lice (min 15 godina) može pristupiti obuci uz pismenu saglasnost roditelja staraoca,
  • Pre početka praktične obuke da poseduje autorizaciju-učenika DCV-a RS i važeće lekarsko uverenje najmanje klase 2 prema Part-MED