Trening komercijalnog pilota aviona CPL(A)

 

CPL(A) modularni kurs – Cilj obuke

 

Cilj CPL(A) modularnog kursa je da imaoci PPL(A) usavrše svoje znanje i veštine da da bezbedno u svojstvu PIC na odgovarajučoj kategoriji vazduhoplova izvršavaju odgovarajuće postupke i manevre u skladu sa CPL(A) dozvolom

Program teorijske obuke sadrži sledeći raspored:

Broj Predmet Ukupno
010 Vazduhoplovni propisi 30
021 Opšte poznavanje vazduhoplovstva - Konstrukcija / Sistemi / Pogonska grupa 30
022 Opšte poznavanje vazduhoplovstva - Instrumenti 15
031 Masa i centraža 12
033 Planiranje i praćenje leta 12
032 Performanse - Avioni 10
040 Ljudske mogućnosti 10
050 Meteorologija 30
061 Opšta navigacija 30
062 Radio navigacija 25
070 Operativne procedure 12
081 Teorija letenja 32
091 VFR komunikacije 12
Ukupno 250

Program praktične obuke sadrži sledeći raspored:

Faza obuke Letova VFR IFR
I Vizuelno letenje: zone i krugovi 8 (10 sati) 8 (10 sati)
II Vizuelno letenje: maršute 37 (5 sati) 37 (5 sati)
III Instrumentalno letenje 13 (10 sati) 13 (10 sati)
IV Noćno letenje 19 (5 sati) 19 (5 sati)
Ukupno 77 (30 sati) 64 (20 sati) 13 (10 sati)

CPL(A) modularni kurs – Uslovi za početak obuke

 

  • ima važeću dozvolu pilota aviona PPL(А) izdatu u skladu sa ICAO Anenex 1i
  • ima nalet na avionima od minimalno 150 sati
  • ispuni preduslove za izdavanje ovlašćenja za klasu ili tip za višemotorne avione u skladu sa Part-FCL Glavom H, ako će se višemotorni avion koristiti na praktičnom ispitu.
  • ima važeće lekarsko uverenje klase 1
  • ima najmanje 18 godina
  • dovoljno zananja iz matematike i fizike, da bi uspešno pratio i razumeo teorijsku nastavu što dokazuje polaganjem ulaznog testa ATO-a.
  • dovoljno poznavaje engleskog jezika na nivou prihvatljivom za praćenje kursa vazduhoplog engleskog što dokazuje polaganjem ulaznog testa ATO-a ili ICAO Level 4.