Trening komercijalnog pilota aviona CPL(A)

 

CPL(A) modularni kurs – Cilj obuke

 

Cilj CPL(A) modularnog kursa je da imaoci PPL(A) usavrše svoje znanje i veštine da da bezbedno u svojstvu PIC na odgovarajučoj kategoriji vazduhoplova izvršavaju odgovarajuće postupke i manevre u skladu sa CPL(A) dozvolom

Program teorijske obuke sadrži sledeći raspored:

BrojPredmetUkupno
010 Vazduhoplovni propisi30
021Opšte poznavanje vazduhoplovstva - Konstrukcija / Sistemi / Pogonska grupa30
022 Opšte poznavanje vazduhoplovstva - Instrumenti15
031 Masa i centraža12
033 Planiranje i praćenje leta12
032 Performanse - Avioni10
040 Ljudske mogućnosti10
050 Meteorologija30
061 Opšta navigacija30
062 Radio navigacija25
070 Operativne procedure12
081 Teorija letenja32
091 VFR komunikacije12
Ukupno250

Program praktične obuke sadrži sledeći raspored:

Faza obukeLetovaVFRIFR
I Vizuelno letenje: zone i krugovi8 (10 sati) 8 (10 sati)
II Vizuelno letenje: maršute37 (5 sati) 37 (5 sati)
III Instrumentalno letenje13 (10 sati)13 (10 sati)
IV Noćno letenje19 (5 sati) 19 (5 sati)
Ukupno77 (30 sati) 64 (20 sati)13 (10 sati)

CPL(A) modularni kurs – Uslovi za početak obuke

 

  • ima važeću dozvolu pilota aviona PPL(А) izdatu u skladu sa ICAO Anenex 1i
  • ima nalet na avionima od minimalno 150 sati
  • ispuni preduslove za izdavanje ovlašćenja za klasu ili tip za višemotorne avione u skladu sa Part-FCL Glavom H, ako će se višemotorni avion koristiti na praktičnom ispitu.
  • ima važeće lekarsko uverenje klase 1
  • ima najmanje 18 godina
  • dovoljno zananja iz matematike i fizike, da bi uspešno pratio i razumeo teorijsku nastavu što dokazuje polaganjem ulaznog testa ATO-a.
  • dovoljno poznavaje engleskog jezika na nivou prihvatljivom za praćenje kursa vazduhoplog engleskog što dokazuje polaganjem ulaznog testa ATO-a ili ICAO Level 4.